DiGiTAALiSEN AJAN TUKi JA OPETUS

// Protecting Humans Right To Work in Peace, Keep Privacy & Speech Freedomly //

 _______ ______ _______   ________ _______ _  _ _   ____     _
|__  __| ____| __ \ \  / / ____|__  __| | | | |  / __ \  /\  | |
  | | | |__ | |__) \ \ / /| |__   | | | | | | |  | | | | / \ | |
  | | | __| | _ / \ \/ / | __|  | | | | | | |  | | | |/ /\ \ | |
  | | | |____| | \ \ \ / | |____  | | | |__| | |___| |__| / ____ \|_|
  |_| |______|_| \_\ \/  |______| |_|  \____/|______\____/_/  \_(_)

Hello World!

Kiitos että vierailet sivustollani!

Sivuston tietoliikenne on suojattu SSL -sertifikaatilla.

Tiedoksi: Tämä sivu oli aiemmin modernin visuaalinen ja sisälsi enemmän toimintoja. Sen sijaan että käytän aikaa sivustoni ylläpitotöihin, keskityn suojaamaan asiakkaideni digitaalista arkea, joten sivut ovat pelkistetyt (pelkkää tekstiä) eivätkä siten vaadi järjestelmä- tai lisäosapäivityksiä. Sivu latautuu nanosekunneissa liittymästä riippumatta, joka on valttia internet -maailmassa.


	               001                  
                 1001001                 
                1001111111001                
               00011010001011001               
             00001100010000000110000             
        111100000001000000000011100100000100000001111        
        000001110000000000000011110000000000011100000        
        000000000000000000000011111110000000000000000        
        000000000000000000000011111111110000000000000        
        000000000000000000000011111111111111110000000        
        000000000000000000000011111111111111111110000        
        000000000000000000000011111111111111111110000        
        000000000000000000000011111111111111111110000        
        000000000000000000000011111111111111111110000        
        000000000000000000000011111111111111111110000        
        000100000000000000000011111111111111111110000        
        000100000000000000000011111111111111111111000        
        000100000000000000000011111111111111111111000        
        000100000000000000000011111111111111111111000        
        010100000000000000000011111111111111111111010        
        010100000000000000000011111111111111111111010        
        011100000000000000000011111111111111111111010        
        111100000000000000000011111111111111111111110        
        111100000000000000000011111111111111111111111        
        111100000000000000000011111111111111111111111        
        111100000000000000000011111111111111111111111        
        111100000000000000000011111111111111111111111        
        011000000000000000000011111111111111111110110        
        011000000000000000000011111111111111111110110        
        011000000000000000000011111111111111111110100        
        001001111111111111111100000000000000000000100        
        001111111111111111111100000000000000000001100        
        001111111111111111111100000000000000000011100        
        101111111111111111111100000000000000000011101        
        0111111111111111111110000000000000000001110        
        0111111111111111111110000000000000000011110        
        1011111111111111111110000000000000000011101        
         00111111111111111111000000000000000001110         
         01111111111111111111000000000000000010110         
         10111111111111111111000000000000000011101         
         011011111111111111100000000000000010110         
         101111111111111111100000000000000011101         
          0110111111111111110000000000000000110          
          0011111111111111110000000000000011100          
          00101111111111111000000000000010100          
          00110111111111111000000000000001100          
           000011111111111100000000000010000           
           0000111111111110000000000010000           
           0100111111111110000000000010011           
            01001111111111000000000011010            
            010111111111100000000010010            
            100011111111100000000110001            
             0101110111110000000011110            
             01111111111000000011100             
              011101111100000001100              
              0011011110000001100              
               00110111000001100               
               001101100101100               
                0011011101100               
                00111011100                
                 001111100                 
                 0000000                 
                  1000111                 
             11111111111111111111111             
             1111111111110111111111111             
                 1111111111                
                                                                   

DiGiTUKiOPET on DiGiTurvallisuuteen erikoistunut DiGi- & tieto -ja viestintätekniikka -kumppani.

Useat tahot tekevät kauppaa henkilökohtaisilla digitaalisilla tiedoillamme ja tämä on hyväksyttävää niin kauan kun siihen itse suostut, esimerkiksi käyttämällä ilmaiseksi joitain palveluja. Jos kuitenkin tahdot suojella tietojasi sekä yksityisyyttäsi, joka on vähätelty ihmisoikeutesi olet oikealla sivulla.


                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                              WW                               
                                                                                             DWWWW                              
                                                                                            WWWWWWW                              
                                                                                           WWWWWWWWW                              
                                                                                          jWKWWWWWWWWW                             
                                                                                          WWWWKWWWWWWWWE jWW                           
                                                                                         GWKWKWKWWWWWWWWWWWWW.                          
                                                                                        LWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWW                          
                                                                                       LWWKWWWKWKWKKWWWWWWWWWWWW                          
                                                                                      DWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWK                          
                                                                                     EWWKWWWWWWWWWWWKKWWWWWWWWWWWWf                         
                                                                                     WWKWWKWKWWWKWKDWWWKWWWWWWWWWWWW                         
                                                                                    KWWKWWWWWWKWKWKEWtGKKKWWWWWWWWWWW.                         
                                                                                   WKKWWWWKWWWWWWWEWWWtWWWWWWWWWWWWWWW   ,                      
                                                                                  WWWKWWWWWWWWWWttEWLWWWEWWWWWWWWWWWWWWL ;WWW.                     
                                                                                 DWWKWWKWWWWKWKWtWKtKtWWWjWKWWWWWWWWWKWWWKWWWWE                     
                                                                                :WWWWWWKWKWWKWKjKtKWWtWtWEEWWKWKWWWWWWWKWWKKWWWW                     
                                                                               .WWWWWWWWWWWWWWtEKWKtWWDKWKWKWKWKWWWWWWWWWKWWKKWWWW                     
                                                                               KWKWWWWWWWWWWKWWjWGfWjKWKWWWWWWWWWWWKWWWWWWKKWWKKWWW                     
                                                                              KWGGGKWWWWWWWWWWWWtjWWtKjtjWWWWWKWKWWWWWWWWWWWKKWKKKWW                     
                                                                             WEGGGGGWWWWWWWWWWKWKfKWfEWKWWWWWWWWWKWKWWWWWWWWWKKKKKWWf                    
                                                                            WWGGGGGGGKWWWWWWWWWWKWKWWtWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWKKWKKKKW                    
                                                                           .WDGGGGGGGDDWWWWWWWWWWKWWttWWWWKWKWKWWWWWKWKWWWWWWWWWKKKKKKWt                    
                                                                          .WDGGGGGGGDLLLLLLLWWWWWWWKWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWKKKWWWWWWWKKKKKKW                    
                                                                          ,WDGGGGGGGLLttttttfLGWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKWWWWWWWWWKKKKKKK                    
                                                                         ,WDGGGGGGGDLtttttttttttGKWWWWKKWWWWKWKWKWKWKWKWWKWKWWWWWWWWWKKKKKKt                   
                                                                        :WDGGGGGGGDDttttttttttttttLEWWWWKWKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKK                   
                                                                       iWGGGGGGGGDDLtttttttttttttttGWWWKKWKWWWWWKWWWWWWWWWKWWKKWWWWWWWWKKKKKK                   
                                                                      tWGGGGGGGGDDDDttttttfDGjtttttttGWWKWKWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWKKKKKi                   
                                                                      WWGGGGGGGDDDDDLtttttDDDDDLtttttttGWKWWWWWWWWKWWWWKWKWKWWWWKWWWWWWWWWKKEKKK                   
                                                                     WWGGGGGGGDDDDDDDtttttDDDDDDDDtttttttEKWKKKWWWKWWKWWWWWWKWWWWWKWKKWWWWWWKKEKK:                  
                                                                    WDGGGGGGGDDDDDDDDttttLDDDDDDDDDttttttGWWWWWWKWWWWWWKWWWWWWWWWWKKWWWWWWWWKKEKKE                  
                                                                   WKGGGGGGGDDDDDDDDDfttttDDDDDDDDDDDttttttGWWWWWKWWWWWWWWWWWWWKWWWKWKWWWWWWWWKKEKK                  
                                                                  WKGGGGGGGDDDDDDDDDDDfttttDDDDDDDDDDDDttttttKWWWKWWWKWWWWWWWKWWWWWWWWKWWWWWWWWKKEEK:                  
                                                                 ;WGGGGGGGGDDDDDDDDDDDDfttttGDDDDDDDDDDDKtttttDWWWWKWWKWKWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEED                  
                                                                 WDGGGGGGGDLLLLLGDDDDDDDGttttjDDDDDDDDDDDDttttttDWWWKWWWWWWWWKWKWKWWWWWKWWWWWWWWWWWKEEE.                 
                                                               jfWGGGGGGGGLLfjttfLLDDDDDDDtttttDDDDDDDDDDDDKtttttfWWWKWKWWWWWKWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWEEEEG                 
                                                              .EEEWGGGGGGGDLtttttttttfGDDDDDtttttLDDDDDDDDDDDDttttttWWWWKWWWWWWWWKWKWWWKWWWWWWWWWWWWWWWEEEE                 
                                                             fEEEEWEGGGGGDLttttttttttttGDDDDLtttttDDDDDDDDDDDDEtttttKWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWEEEE                 
                                                            EEEEEEEEWGGGDDtttttttttttttttLDDDDtttttGDDDDDDDDDDDDjttttjWWWWWKKWWWWWWKWWWKWWKWWWKWWWWWWWWWWEEEL                 
                                                           GEEEEEEEEEWGDDDGttttttttttttttttGDDDtttttfDDDDDDDDDDDDDtttttWWWWWKWKWWWWWWWWWWWKKWWKWWKWWWWWWWWKEEE                 
                                                          .###EEEEEEEEEEWDDDttttttDDDDLtttttttGDDGtttttGDDDDDDDDDDDDtttttLWWWKWWWWWKWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWEEEj                
                                                         L######EEEEEEEEEWDDjttttLDDDDDDDjttttttDDDttttttDDDDDDDDDDDEtttttjWWWWWKWWWWWWKWKWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWEEE                
                                                        :########EEEEEEEDDEKDtttttDDDDDDDDDttttttjDDjtttttGDDDDDDDDDEEfttttjDWWKWWKWKWWWWWWWWKWWWWKWKWKKWWWWWWWWKEE                
                                                       G##########EEEEDDDDDDWDtttttDDDDDDDDDDttttttjDDttttttDDDDDDDEEEEGtttttEWWWWWWKWWWWWWWKKWWKWWWWWKWWWWWWWWWWWEEj                
                                                      ,#############EEDDDDDDDWWtttttDDDDDDDDDDDttttttDDDttttttDDDDDEEEEEGttttfWGWWWKWKWWWWWWWKWWKWWWWWWWKWKKWWWWWWWKDE                
                                                     E###############DDDDDDDDDDWtttttDDDDDDDDDDDGttttttDDfttttttDDEEEEEEEtttttGWEEWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWED;               
                                                    #################EDDDDDDDDGEfttttDDDDDDDDDDDDjtttttDDDttttttLEEEEEEEEtttttWWWLWWWWKKWWKWWWWWKWKKKWKWWWWWKWWWWWWWWWDD               
                                                   j####################DDDDDDGGGGWttttDDDDDDDDDDDDDtttttfDDDtttttttEEEEEEtttttjLWWWDWWWWKKWWWWWKWWGGGGDDDDDK##DDDDDDEWWED               
                                                 .W#######################DDGGGGGGGKWtttLDDDDDDDDDDDDGtttttDDDDttttttttjLtttttttKKEWWLLWWWWKWWKWWWWEGGDDDDDD#WDD#KDDDDWWWWD;               
                                                 f#########################GGGGGGGGGGWttttDDDDDDDDDDDDDtttttjDDEEtttttttttttttttjKKLGLLLWWWWWKKWWKWWGGDDDDDDD#DDDK#DDDWWWWWWD               
                                                ############################KGGGGGGGGLDLtttfDDDDDDDDDDDDDtttttEEEEEtttttttttttttKKKELLLLKEWWWWKKWWWWWDDDDDWWDD#WDDDKWDDWWWWWWD               
                                               D##############################GGGGGGGLLLWttttDDDDDDDDDDDDDtttttEEEEEEtttttttttttfKKLLLLLWWLWWWWWWWWWKDDDDD####DK#DDDD#DEWWWWWWW               
                                              #################################WGGGLLLLLLWEtttGDDDDDDDDDDDDfttttLEEEEEEELtttttjEKKLLLLLKLWWWLWWWWKKWWWDDDDDWDDD#D#KDDD#DWWWWWWWWD              
                                             K###################################GGLLLLLLLLWttttDDDDDDDDDDDDEtttttEEEEEEEEKKKLKKKKLLLLLKKKWWWEWWWWWWWKWDDEDDWDDD#ED#EDD#EWKWWWWWWW              
                                            ######################################DLLLLLLLLLEjttttDDDDDDDDDEEEtttttEEEEEEKKKKKKEKLLLLLKKKKKLWWWLWWWWWKWD##DDD#DDDD#DD###DWKWWWWWWWWW              
                                           j########################################LLLLLLLGGLWttttDDDDDDDDEEEEtttttEEEEEKEKKKKKLLLLLEDKKKKKKGWWEWWWWWWE#WDDDD##DDD#EDDDDDWWWWWWWWWWW              
                                         .###########################################ELLLLLGGGGWtttttDDDDDEEEEEEjttttEEEKKKLKKKELLLLEKKKLKKKKKEWWWLWWWKWD#DD##KD#EDD#EDDDDWKWKWWWWWWWWW             
                                        iE#############################################LLLGGGGGGLKtttttDDEEEEEEEEtttttEGKKKKKLELLLLLKKKKKELKKKKKLGWWWWWWKDDW#DD#ED###WDDDEEKWWKKWWWWWWWWK             
                                        EEEK############################################LLLGGGGGGDWttttttDEEEEEEEEttttjKLKKKKKELLLLEKLKKEDKDKKKKKGDWWWWWWDDD#DDDD#DDEEDDDEEKWWKWWKWWWWWWWW             
                                       EEEEEE#############################################LGGGGGDDDEWttttttEEEEEEEtttttKKKLKKELLLLEKKKKEDKKDKLKKGKKDWWWWWEDDDDDDDD#DDDDDEEEEWWWWWKKKWWWWWWWK            
                                      EEEEEEEEE############################################DGGGGGDDDDWtttttttEEEEEttttttKKKKKLLLLLLKKKKELKKGKEDDDKKKKWWWWWDDDDDEDDKWDDDEEEEEKWWKWWWWKWWWWWWWW,            
                                     tLEEEEEEEEE#############################################GGGGDDDDEEKttttttttttttttttEKKKDLLLLKKEKKEKKKLKEKKDLKKKLLWWWWWDDDDDK##KDDEEEEEEEWKWWWWWKWKWWWWWWWW            
                                    DKGtEEEEEEEEEK############################################GGGDDDDDEEWDttttttttttttttfKKKLLLLLKKKKLDKKKEGGKGEKDDELLKWWWWDDDDDDDDDDDEEEEEEEKWWWWWWKWWKKWWWWWWW,           
                                  EKKEEEtEEEEEEEDDD############################################WGGDDDDEEEKWEjtttttttttttEKLLLLLLLKKKKDKGKEKGKLEKKGELLLGWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWKWWKWWKWWWWWWWWWWWWWWW.           
                                :EKKKEEEEEEtEEEDDDDDDD############################################GGDDDDEEEEWEEEftttttttGKKLLLLLKKKLKDKKKGKGKGEEGGKLLLLGKWWWWWWWWWWWWWKWKWWKWWWWWWWKWWWWKWWWWWWWWWWWW           
                               ;KKKKKEEEEEEKtGDDDDDDDDD###########################################WEGDDDDEEEEKEEEEEfttjDLKKLLLLGKKKKEDKKKKKLKGKKKLDLLLLGEKWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWKWWWWKWWKWKWKWWWWKWWWWWW           
                              iKKKKKKEEEEEKKKKEtDDDDDDDDDE#######################################WWWWWGDDDDEEEEKWEEELKKKKKKLLLLGKLKKKDKLKEKGKGKKKGDLLLLKKGGWWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWKWWWWWWWWWWWKWWWWKWWWWWW          
                             fKKKKKKEEEEEEKKKKKWtDDDDDDDDGG#####################################WWWWWWWWDDDDEEEEKKKKKLDKKKDLLLLKKKDKKDKKGGKDKLKGKEDLLLLKKGKEKWKKKKLWKWLWWWWWKKWKWWWWWKWWKWKWKWWWWKWWWWWWWW.          
                           fKKKKKKKKEEEEEKKKKKWWWWtDDDDGGGGGW##################################WWWWWWWWWWDDDDEEEEEKWKKKLDDLLLLLKKKKKLKKGKKGKLKKKDGLLLLKLGKEKKGEKKKKEEWWWWWWWWWKKWWKWWKWWWWWWKWWWWWWWKWWWWWWW          
                          DWKKKKKKKEEEEEKKKKKWWWWWEtGDDGGGGGGG################################WWWWWWWWWWWWDDDDEEEEEKKKKKLLLLLLKDKKKDEDDGKEKKLKKKKLLLLGKKGKGKKKELKKKLKLWWWLWWWWWWWWKWWWKWWWWWWWWWKWKWKWWWWWWWWW         
                        .EWWWWKKKKKKEEEEKKKKKWWWWKKEDLtGGGGGGGGGE#############################WWWWWWWWWWWWWWWDDDEEEEEKKWKDLLLLKKKKLDEKKGDEKKDKDGKGLLLLKKGKDLKKEKGKKLKKKWLLLLLWWWWWKWWWWWWWKWWWKWWWWWWWKWWWWWWWWW         
                       :KWWWWWWWKKKEEEEKKKKKKWWWWWKEEDDtGGGGGGGGGL###########################WWWWWWWWWWWWWWWWWKDDEEEEEKKWDLLLLKKKKKGKKKGKDGGEKKGLLLLLGLEKKGKKDEKGKKLKKKKDLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWKKWWWWWWWWW         
                      ;WWWWWWWWWWWKKEEKKKKKKKWWWWWWKKEEEDGjGGGGGGLLL########################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDEEEEEEKKWLGKLLKKDKKLGKDKEGKKGKLLLLGKKKLGKKKELGKKLKKEKDLLLLDWWLWWWWWWWWWKWWWWWKWWWKWWWWWWKWWWWWWWWK        
                    ;WWWWWWWWWWWWWWKEKKKKKKKWWWWWWWKKKEEEDttGGGLLLLLLL#####################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEDDEEEEEEKKKKKKLGKKKGKLKEEKKLKLLLLLDKKKGKDKEKGKLLKKGKLLLLLDWLWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWKWKWWWWWWWW        
                   tWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKWWWWWWWWKKKEEDtttLLLLLLLLLLW##################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDEEEEEEKKWKKKLLKKGKGGLKKKGGLLLLDKLKEDKKLKKGKEGKKEKGLLLLKKKDWWWLWWWWWWWKWWWKWWWKWWWWWWWWWWKWWWWWWWWK        
                  jWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKWWWWWWWWWWKKKEttttttLLLLLLLLLL################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKDEEEEEEKKKKGKKLLKDKGELKGKLLLLDKEKKGKKDKKLKKGKKLKGLLLLKKKKKKLWWWLWWWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWKWWWWWWWWG       
                 LWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKWWWWWWWWWWWWKKKEttttttfLLLLLLLLL##############WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEKKKKKKEDLDKLKKGGGLLLLDKGKEELKGKEKEDDKDKKLLLLGKLKKKKKGWWWGWWWWWWWWWKWWKWWWWKWKWWKWWWKWWWWWWWWW       
               WWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWKKKKKKKWWWWWWWWWWWWKjEKEEttftDtLLLLLLLLLG##########WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEDEEEEEEKKWEKKDGLKKKGGLLLLKKLDEEKKGDEKKEDLKKKGLLLLKDKKLKKKKKLWWGLWWWWWKWWKWWWWKWWWWWWWWWWKWKWWKWWWWWG       
              .EWWWWWWWWWWWWWWWWWWDWWWKKKKKWWWWWWWWWWWWWWtttKEEfGjDDtLLLLLGGGGG#########WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEEKKKEEKLLDEKGLLLLKEGKLKKKGKLKKDKKGGKLLLLLKGKEKGKKKKKDKEWGKWWWWWWKWWWWWKWWWWWWKWWKWWWKWWKWWWWW       
            :WWWWWWWWWWWWWWWWWWWDGWWWWWWKKWWWWWWWWWWWWWWtttttEEGjEEDDDtLGGGGGGGGG#####WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEEKKKKGKKGLGLLLLLEGKDKKEGKEKKLKKGKKLLLLGKGGEKKKDLKKKKDGWWWGWWWWWKWKWWWKWWWWWWWWWKWWWKWWWWWWWWWD      
           iWWWWWWWWWWWWWWWWWWKGLEWWWWWWKKWWWWWWWWWWWWWWttttttfLEEEEDDDtLGGGGGGGGG###WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEDEEEEEEKKKKKKEKLLLLDKELKDKKKLKGKKGEKGKKLLLLDKGKLKKKDKGEKKEKKKWGLLWWWWWKKWWWKWKWKWWWWKWWKWWWWWWWWWWWW      
          iWWWWWWWWWWWWWWWWWWKLLLWWWWWWWKKWWWWWWWWWWWWWWWGttttjLEKEEEEDDDGjGGGGGGGGGEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEEKKWEKLLLLGKEDKGEKEEKGLKGKKGLKLLLLGKGKEKKGDKGKKLEKKKKLLLLLEWWWWWWWWWWWWKWWKWKWWKWKWKWWWWWWWWWW      
        DWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLEWWWWWWWKKWWWWWWWWWWWWWWtWWWfttGKKKKEEEEEDDDjLGDDDDDGGGWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKLLLLGLDKGKKLEKGKKGKKGKKLLLLDKGLEKKKGDGKKKEKGKKGLLLLEWLWWWWWKWWKWWWWWKWKWWWWWWWWWKWWWWWWWWf     
       KWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKWWWWWWWWWWWWWKttWWWWLLKKKKKEEEEEDDDDjDDDDDDDDGDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEKKKKLLDKELDDKKEEDDKKGKLGKGLLLLEKGKGGKKEKGGKGEKGLKLLLLLKWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW     
      WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKWWWWWWWWWWWWWKtttttWWLWWWKKKKEEEEEDDDDjfDDDDDDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEEEEKKKEKEEKGLKEKKGLKGKKGKLLLLLELGKDKKDEKGKKGGKGKKLLLLLKKLWWWLWWWWKWWWWWWWKWKWWWWWWWWWWKWWWWWWWWWW     
     WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWfLWWWWWWWWWKKKKWWWWWWWWWWWWWDttttttWjWWWWKKKKEEEEEEDDDLjDDDDDDDDDKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKDKKEKLGKEDKDLKKKKLLLLLKEDDDKKDEGGKKLKLEKKLLLLDKKKWLWWWWWWWWWKKWWWWWWWWKWKWKWWWWKWWWWWWWWWW     
   tWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLfLWWWWWWWKKKKWWWWWWWWWWWWWWWtttttDfWWWWWWKKKKKEEEEEDDDKjDEEEDDDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKEKKGKLDKKDKEKKLLLLLKKKKDDKKEKGDDLKKEKGLLLLLLKKKKKWWWWLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWWKWWWWWWWWW    
   WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLKWWWWWWWKKKWWWWWWWWWWWWWWWWWKtttDLWWWWWWWKKKKKEEEEEEDDDGfEEEEDDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKKKGKDLLGEKGKLLLLLLGGKEDKKGKKKKKLKKEKKLLLLDKKKKKKKKLWWWLWWWWKKWWWWWKWKWKWKWKWWWWWWKWWWWWWWWE    
   GWWWWWWWWWWWWWWWKtjtWWWKWWWWWWWKKKWWWWWWWWWWWWWKWWWWWWtELWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEDDDDjEEEEEEDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKDKDKKGLEEKKLLLLLKEKLDKKGKGGKKLKKDKKLLLLDKDKGLKKKKKWLEWWWWWWWKWWWWWWKWWWWWWWWKLjtWKWWWWWWWWW    
   WWWWWWWWWWWWWWWLLtjDWWWWWWWWKKKWWWWWWWWWWWWWDLLKWWWWWLWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEEDDDGEEEEEEEDDDEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKEKGEKELKLLLLLKEKKDKLGKKGKGLKKEKGLLLLDKGKGKKKLKKKKDDWWWLKWWWWKWWWWWWWWWKWKWWjWKKDWKWWWWWWWWW   
   EWWWWWWWWWWDWWWLjWWWWWWWWWKKKKWWWWWWWWWWWWWGLLLLWWWLGWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEEDDDDfKEEEEEEDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEEEEKKKKGKKGKLLLLLDKLKDEKKLKEKKKGEGKKELLLLEEELGKKEKKKKKDKKLWWLLWWWWWWWWWKWKWKWWtfKGWWWtWWKWWWWWWWWG   
    WWWWWWWftLLGWWDWWWWWWWWKKKKWWWWWWWWWWWWWGLLLLLLKWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKEEEEEEEDDDjDKEEEEEEDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKKGKKLLLLDKGKDGKKGKELKEGKKGKELLLLDEEKGKLEDKDKLDKKKKKLLLLGWWKWWWWKWKWWWWtWKtKtWWjEWWWWWWWWWWW   
    WWWWWWjLLtLWWWWWWWWWWWKKKKWWWWWWWWWWWWWLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEEDDDDjKEEEEEEDDEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKDKELLLLLKGKDKLKGKGKGDKKGKKLLLLLKLKKEKKDKKEKKGGKKKKLLLLLLWWWKWKWWWWWKWWtWWjfjKWtWKWKWWWWWWWWi  
    KWWWWWtfWWWWWWWWWWWKKKKKWWWWWWWWWWWWWGLLLLLLLLLLEWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEEDDDDLKKEEEEEEDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKLLLLEKLKDKKKGGDKKEELGKKDLLLLKDEKDKKEKKLKKGKEEKKLLLLLWWKGWWWKWKWKWtKKWtWWKtKDjWKWWWWKWWWWL   
    :WWWWWLtWWWWWWWWWWKKKKKWWWWWWWWWWWWWLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEDDDDLKEEEEEEEDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKDLLKEDGLKKKKKLKKLKKGEKLLLLLKGKKKLKGKDEEGGKEKKGLLLLEGWWWLWWWWKKKWEKWWWKLKWjWWWWWWWWKWKWWf    
    WWWWWWWWWWWWWWKKKKKKWWWWWWWWWWWWWLLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEEDDDDfEKEEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKDEDKGKLLWtGKKLKKGKLLLLLLKGEKKKKGLDEKKDDEKKELLLLLKKKGWWWGWWWWWKWWttWtLftLtWWWWKWWWWKWKEE    
    iWWWWWWWWWWWWKKKKKW#WWWWWWWWWWWDLLLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEEEDDDGfKKEEEEEEDKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKDKKEKKLLWKtKGKEKKDfLLLGKDKLKKKDKGKKDDKDGKELLLLEKKKEGWWWLWWWWWWKWtWWWtWWDWWWWWWWWKWWEEEK    
     WWWWWWWWWWKKKKKK####WWWWWWWWDLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEWKEEDDDDfKKEEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKKGKEKELDWWtDGLWWtLLGKGKGKKLDKGKKLDKDKKGLLLLEKGKEEEELWWWGWWWWWKKWWWWtWWWWWKWWWWKWEEEKKKW   
    ,WWWWWWWWWKKKKKK#######WWWWWWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEE#WEEDDD#LKKEEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKGEKKDKKLWWWjEWWWLGKGLEKKKDKDKKDDKLKKELLLLEKKKDDEEEEEGWGEDWWWWWKWLtfWKWKWKWWWWWKEEEKKKWWE   
   LWWWWWWWWKKKKKK#########WWWWWWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEE##WEDE##fKKEEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEEEEKKKEEEEKEGGWWWWWWWjEKEKGLKEDKGLKGKKDDKDLLLLDKKKEELEEEEELLWWLWWWWWWKWKWWWWWWWWWKWDEEEKKKWWWW   
  WWWWWWWWWKKKKKKW###########WWWWWWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLEWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEE########DfKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKEEEGKKKEWWWWWKfEKGKKKDKGKKGLKGKKDLLLLEKDKEEEEEGEEELELWWWLWWWWKKWWWWWWWWWWWLjEEKKKWWWWWWi  
  iWWWWWWKKKKKKK##############WWWWWLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEK######EDfKKEEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKEEEEEEEKKKKEEKGKWWWWWWWftKGKKDELEKKGKGDKKLLLLLKKKKGEEEEELEDDEEKWKLLGWWWWWKWWWWWWWKEtjKEKKKWWWWWWWW  
   WWWWKKKKKKK#############KE#WWWWWWLLLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEK######DDDGKKEEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKEEEWWWWWWWWWWWtDDEKGEKGKKDKLLLLLLGKKKEEGDEEEEDGEEEEELLLLLWWWWKKWWWWWWKDKEKEKKKKWWWWWG   
   DWWKKKKKKK#############EttLWWWWWWKLLLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKK########DDDfKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEEKKKEEWWWWWWWWWWWWEtKKKKKLKDEKKLLLLGKKDKEEEELEEEDELEEEGLLLLWWWWWWWWKWKWKLtEEEKKKKWKWWWW,    
   KKKKKKK##############WtttttDWWWWWLLLLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKK###########EDGLKKEEEEEEEKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEEKKKEEELLKWWWWWWWWWtjKLKDLKKLLLLGKKKKGDEEEEEDDEEEELGLLLLKWWWWWWWWWWWWEKDEEEKKKWWKWWWK     
    KKKK################ft###ttWWWWWWLLLLLLLLLLWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKWW############DfKKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEEEEEEKKKKEEEGKKWWWGKKKKLLKKEKELLLLGELKKEEELEEEEDGDEEEGLLLLGDEWWWWWWWWKWfGDDEEKKKKWWKWKKKK;    
    KKW#################ft###ftfWWWWWKLLLLLLLEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEK###KW###KDEKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEEKKKEEEKEKWWGKGKKKDGDKKDLLLLGKKGKEEEEEDEELEELEEGLLLLDDDDWWWWWWWWWEEDKEKEKKKWWWWEKKKKK    
    f#############LtttG#EtE###GtLWWWWWLLLLLEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKE##KEEEDDDDfKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEDEEEEEEKKKKKKKKKWWtLKKEKDDKKLLLLLKKKKELEEEEELLEEEEEGLLLLDDDDDDDWWWWWWEDEDKEKKKKWWWWEKKKKKKK:    
   f##############tttttG#tt####tt#WWWWKLLLKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKE##EEEEDDDDLKKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEEKKKKKKLEWLKLGEKGKKGLLLLKLKKKEEGEEEEELDEEEEGLLLLDDDDDDDDWWWWWEEDDEEEKKKWKWEKKKKKKKKWK    
  i################tf##ttKDtW###LtKWWWWWEKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEW#EEEEEDDDDLKKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKDEEEEEEKKKKGfKEKLEDLGKKDLLLLKKKKGEEEEELEELEELDEGLLLLDDDDDDDDDDDWWDDDDKEKKKKKWKKEGKKKKKKKWWW    
   ############G##KtK##Gtt#tf####tj#WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKWEEEEEDDDDLEKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDEEEEEEEKKGLKKKKLKKLLKGLLLLKKKKKLEEEEEEDGEEEELLLLLGDDDDDDDDDDDGDDDDDEKEKKKWWKKEKtKKKKKWWWWW    
   G#########GttD##tf###KtjGtf###ft##WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEDDDDLKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEDEEEEEEEKKKKKKKKGKELLLLLKKGKKEEELEEEDGLEEEELLLLGDDDDDDDDDDDGGDDDDDEKEKKKWEtKtKKtKKKKWWWWWWE   
   ########ftttD##tt####tt#ttK##Gt##WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEDDDDLKKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDEEEEEEKKKKKKKKKKLLLLGKKKLEEEEEEEEDEEELEDLLLLGDDDDDDDDDDDGDDDDDDEEEKKWLKEjGtKKtKKKWWWWWWWW   
    ######tttD####ttK###KtGWttjLtt###WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEEDDDDGKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEDEEEEEEEKKKKKKKKLLLLGKKKKEGEEEEELEEEEEDLLLLGDDDDDDDDDDDGGfLDDDEEEKKKtEtKKDtKttKKKWKWWWWWWWG   
    K######tf##GGE#ttK###jt##tttt#####WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEEDDDLEKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDEEEEEKKKKKKtfLGKDLKKEEEDDEEDGEGEEDLLLLGDDDDDDDDDDDGGffLLGEEEEKKGEEtKtEtEKKKWKWKKWWWWWWWW   
    ######tt#LtttKKtj###Et###WE######WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEEDDDDLKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDEEEEEEKKKKtGGGKKKLGEEEEELEGEEELEGLLLLGDDDDDDDDDDDGLfLLLLLEEKKKEEKEtKEjEKKKWWWWWWWWWWWWWt   
     #####EtjttfttEttGW#Kt#############WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEEDDDDLKKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDEEEEEEKKLDDDGEKKELGEEEEGGEEEEGLLLLGDDDDDDDDDDDGLfLLLLLGGEKEKEEtGtEKKKKKWKWWWWWWWWWW     
     ######ttt##Wtt#ttfEtt#############WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKWEEEEEEEDDDDDKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDEEEEEEKDDDDGGEEELLEEEGELEEELLLLLDDDDDDDDDDDDGfLLLLLLGGGEEEKKKKGKKKKKKWKWKWKWWWKW      
     #####WtG###ft##ttttG##############WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKWWEEEEEEWDDDLKKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKDDDDDEEEEEEDDDDGGEEELGGEEEELLLLLLDDDDDDDDDDDDGfLLLLLGGGGifEEEEKKKKKKKKKWKWWWWWWK       
     f#####G#####tE##KfG###############WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKWWEEEEWWDDDGGKKEEEEEEEKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDDDEEEEKDDDDDGDEEELEEEEELLLLGDDDDDDDDDDDDGfLLLLLGGGLiiLEEEKKKKKKKKWWWWWKWKE        
      #######E##WtL#####################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKWWWKWWWEDDDDLKKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKDDDDDDDDDKEDDDDDGDGELLEELLLLLDDDDDDDDDDDDGfLLLLLGGGtiLDEEEKKKKKKKKKWKWWWKi          
      #####ttLEtt#######################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKWWWWWWWEEDDDDDKKEEEEEEEKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDDDDDDDDGKDDDDDDGEEELLLLLLDDDDDDDDDDDDGLLLLLGGGfitffDEEEKKKKKKKWKWWWWi           
      E#####ttttt#######################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKWWWWWWKEEDDDDLKKEEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDGDDDDDDDDDEDDDDDDGEDLLLLGDDDDDDDDDDDDGLLLLLGGGtffffffEKKKKKKKKKWKWK:            
       ######Ef##########################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKWWWWWWWWWEEEDDDGGKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWGGGGDDDDGGKEDDDDDGGLLLGDDDDDDDDDDDDGLLLLLGGGtfffffffLKKKKKKKWKKE.              
       D##################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKWWWWWWWWWWWEEDDDDGKKEEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEGGGGGGGGGKGDDDDDDGLLDDDDDDDDDDDDDGLLLLGGGffffffffLLLKKKKKKWWK               
       ###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWEEDDDDDKKEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWGGGGGGGGGLKGDDDDLLDDDDDDDDDDDDDGLLLLGGGfffffffLLLLLLGKKKWL                 
       D##################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKWWWWWWWWWEDDDDGKKEEEEEEEEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWGGGGGGGGGLEtEDDLLDDDDDDDDDDDDDLLLLLGGfffffffLLLLLLLLGKKj                  
        K##################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKWWKEEEEEEEDDDGKKKEEEEEEDKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWGGGGGGGLLLKLDLDDDDDDDDDDDDDLLLLGGGffffffLLLLLLLLGGG;                   
        ###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKWWKEEEEEEEEDDDDKKEEEEEEDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDLLLLLLLLLKfLDDDDDDDDDDDDDLLLLGGGfffffLLLLLLLLGGG,                    
        K###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKWWKEEEEEEEEDDDGEKKEEEEEEDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLLLLLLLGEDDDDDDDDDDDDLLLLGGLffffLLLLLLLLLGG,                      
         ###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKWKKKEEEEEEEEDDDGKKEEEEEEDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWGLLLLLLLLLKDDDDDDDDDDLLLLGGffffLLLLLLLLGGL:                       
         ###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKWKKKEEEEEEEEDDDGKKEEEEEEDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLLLLLLLEEDDDDDDDGLLLGGLfffLLLLLLLLGGf.                        
         W###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEKDDDGKKEEEEEEDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLLLLLLLfKDDDDDDLLLGGfffLLLLLLLLLGf                          
          ###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEEKDDGKKEEEEEEDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDLLLLLLLffGDDDDGLLGGLfffLLLLLLLLGt                           
          .###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEWWDDGKKEEEEEDDEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLLLLffffffEDGLLGGffLLLLLLLLLGt                             
          ###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEWWKDGKKEEEEEDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKLffffffjjEELLGGfLLLLLLLLLG;                              
           ###################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEWKKKKDKEEEEEDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKfffffjjjjjEGLfLLLLLLLLG                                
           ####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEKKKKKGKKEEEEDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKLffjjjjjjtDLLLLLLLLLL:                                
           .####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEKKKKKEDKEEEEDDDDEWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKjjjjjjjjjjELLLLLL                                  
           ,####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEKKKKKKKKKDKEEEEDDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEjjtjjjjjjEELf                                    
            ####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKKKKKKKKKKEEEEEDDDDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKEEEEEtjjjjjjfffE                                     
            ,####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEKKKKKKDEEEEDDDDGGWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEEELjjjjffffj                                     
            W####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEKKKKDDDEEEEDDDDGGKWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEEEEEEjjffffft                                      
             ####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEKKEEDDDEEEDDDDGGGWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEEEEEEKKDffff.                                       
             W####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEKKEEDDDDEEDDDDGGGWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEKKKKffi                                        
             ####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEKEEEEDDDDDDDDGGGGGWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEKKKKKKK                                         
              #####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEDDGDDDGGGGGLEWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEKKKKKKK                                          
              #####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEDDDDDGGGGGGLLWWWWWWWWWWWWKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEKKKKKKK.                                           
              #####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEEDDDGGGGGGLLLWWWWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEEEEEEKKKKKKKE                                            
              W####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEDDDGGGGGLLLLDWWWWWWWKKKKKKKKEEEEEEEEEEEEKKKKKKKi                                             
               #####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEEEDDLGGGLLLLLLKWWWKKKKKKKKKEEEEEEEEEEEKKKKKKKD                                              
               W#####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKEEEEEEDDDLLLLLLLLLLWWKKKKKKKKEEEEEEEEEEEKKKKKKKW,                                               
               K######################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKKKEEEEEEDEGLLLLLLLLLKKKKKKKKEEEEEEEEEEEKKKKKKKW                                                
               iW#####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKKKKfttEEEEEDELLLLLLLLLDKKKKKEEEEEEEEEEEKKKKKKKW.                                                 
               KK#####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKKGtttttEEEEDELLLLLLffffKKEEEEEEEEEEEEKKKKKKKK                                                  
               KK######################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWLtKKKKttEEEEDELLLffffffjEEEEEEEEEEKKKKKKKWt                                                   
               iKK#####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWttKKKKiiEEEEEELffffffjjjEEEEEEEEKKKKKKKKE                                                    
                WKK#####################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWGttWjtGKKKiiEEEEEEEffffjjjjjLEEEEEKKKKKKKWi                                                     
                fWK######################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWtttttKtiKKKiGKEEEEEEffjjjjjjtjEEEEKKKKKKKD                                                      
                WWK######################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWttfWWtjWKiiiiLDDEEEEEEDjjjjtjjjjEKKKKKKKW,                                                       
                WWE######################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWKWjtGWEtiKWDtjDDDDDEEEEEEjjjtjjjjjfKKKKKWL                                                        
                fWWE######################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWjtGWtttiDiiDWWEDKKKDDKEEEEjjjjjjjfffEKKWf                                                         
                 WWKW######################################WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWttWWiiWWWtWWWDDWWKDDEKEEEEjjjfffffffK.                                                          
                 GWWE######################################WWWWWWWWWWWWWWWWDtWWWjtGWtiEWWEDKWEDEWWKDDKKEEEGjffffffL;                                                           
                 WWKW######################################WWWWWWWWWWWWWDjWttWWWtiWWitKDDDDEWDDWWWWDKKKKEEffffLL                                                             
                 WWWE#######################################WWWWWWWWWWWLttWjtDWWKiDWKDDDWWDDWWDEWWWWWKKKKEfffL:                                                             
                 DWWEE######################################WWWWWWWWWGttWWWWiiWWjiWEWDDKWDDWWWDDKWWWWWWWWfEL                                                               
                 .WWWE#######################################WWWWWWWGtLWWLLWjiiiiKDEWWDDDDWWWWWWWWWWWWWW .                                                               
                  EWWKE#####################################LtttEWWWWttLtiWWWKiEWWDEWWWDEWWWWWWWWWWWWWi                                                                 
                  ,WWWKK###################################WtttttKWWWGttDWWDGWWDWWDEWWWDDWWWWWWWWWWWW                                                                  
                  WWWKK###################################tt##WtttWWWiiWDiiWWKDDDDKWWWWDDWWWWWWWWW                                                                   
                  KWWWKK##################################tG###WttGWWWiiiWDDKWWWDDDWWWWWWWWWWWWW                                                                    
                  :WWWKKW#################################tG####WtiWWWfjKDDWWWWWWDDKWWWWWWWWWWf                                                                     
                   WWWWKK##########################GfW####tt####WWiiWWWDDWWWDKWWWWDDWWWWWWWWW                                                                      
                   WWWWKKW########################ttttt###ftW####WiiWWWEDEKDDWWWWWWWWWWWWWWt                                                                      
                   ;WWWWKKW######################ttD#tttW##tt#####WiiWWWDDDWWWDWWWWWWWWWWi                                                                       
                   WWWWWKK#####################KtG###Gtt##ii#####WGiWWWWDDWWDDWWWWWWWWW,                                                                        
                   jWWWWKKW####################Dt#####ftj#Wit#####WiEWWWDDDDWWWWWWWWW,                                                                         
                    WWWWWKK###############Gt###WtG#####Gif#KiK#####iiWWWWDWWWWWWWWW,                                                                          
                    WWWWWKKW#############LttL###tt######ii##ii#####iiWWWWWWWWWWWWW.                                                                          
                    tWWWWWKK###########fttj#####GtE#####GiG##iiW###ijWWWWWWWWWWW.                                                                           
                    WWWWWKKK#########tttL#######ti######ii##fiiLEiiKWWWWWWWWWW                                                                            
                    LWWWWWKK#########tt#########iiW#####WiL###iiiiL##WWWWWWW                                                                             
                     WWWWWKKK########Gt#########Wii######ii####WGW###WWWWWK                                                                              
                     WWWWWWKKK########tj##ttiit##WiD#####ii###########WWW                                                                               
                     WWWWWWKKK########Et#tiijiii##iiW####ii############:                                                                               
                     WWWWWWWKK########tii####Dij##iiD##Kii##########,                                                                                
                     DWWWWWWWWW#######Dii#####KiG##tiiiii#########:                                                                                 
                     .WWWi LWWW########iG######ii###fiii#########                                                                                  
                      ;   WWWW###############ii##############.                                                                                   
                         .WWW###############ii############W                                                                                    
                         WWWW########KK####ii##########W                                                                                     
                         fWWW########ii###iij#########K                                                                                     
                          KWWW#######KiiiiiK########E                                                                                      
                          WWW#########iitW########G                                                                                       
                          WWWW##################G                                                                                        
                          .WWWW###############D                                                                                         
                           KWj K#############                                                                                          
                             W##########j                                                                                          
                              #########                                                                                           
                              #######                                                                                            
                              ####D                                                                                             
                              .#D                                                                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             

Muistisääntö tietosuojaan: Kun käytät digitaalista palvelua tai sisältöä maksutta, olet itse "tuote" jolloin maksat näistä digitaalisilla tiedoillasi. Esimerkkinä mobiilisovellukset ja sosiaalinen media. Maksa palveluista ja sisällöistä. Jos palveluehdoissa mainitaan sana markkinointi, tuotekehitys tms. tietojasi jaetaan eteenpäin.

                                                  
                 1                                 
                101                                 
                1D1                                 
               11 1                                 
               00 1                                 
               11 1                                 
                 1                                 
                 1                                 
                 1      01001011                       
               1  1   0100100100100101                     
                1  1  010010    01001011                   
                1  1 01011  010010010  010L01001001011              
                1 01011 01001001001001011 1f 1     1             
                1 1L1 010010    010010  fL0100101 1             
                1 1 1 0101 010010010010 0101 010   1 1            
                010 0101 0100100100100101 0101 010   1 1            
                LL 010 01011  01011  0101 010 11   1 1           
                01011 0101 0100100100101 010 010 11   1 1     1      
                 010 0101 010010  f010010 010 010 0101  1 01001001001     
                010 010 0101 01001011 0101 11 11 1L010  1     010     
                11 010 0101 0100100100101 0101f11 010 1  1  1    1      
               1f1 010 010 0101    0101 010 11 010   1  0100101101      
            01001011L1 11 010 010 01001011 0101 11 010 11   1     101      
           1    1 11 010 010 0100100100101 010 11 01011f   1           
           1    11 010 11 010 010    0101 010010 11 11    1        11  
   1       1  1  fL010 11 010 11      010 11 01011 1f1    0100100100100100D  
  1001001001001011 11   11 01001011 11       010 11 11 010L1   1        11  
  1D1        1   11 11 11 11 11   01011   1 01011 11 1    1        1   
       1   11   11 11  11 11  01001011   11 11 11 11     0100100100100100D  
       10010010    11 11 1 11 11   11  010  11 11 11 11            f1  
       11       0100101 11 11  11 01011 11  0101 11 010L              
              0101 11 11 11  11 010010 11  11 0101 11 L1              
              f010 11 0101  11 11 1 11 11  11 0100101 11              
      0100100100100101 L010 11 0101  0100101 11 11  11 11 0101 11              
     1          11 11 0101  0101 11 11 11  11 0100101 11            11 
     1         1f010 11  11  0101 11 11 11  11 0101 11 11        010010110D 
    1 1        L010 11 0101  0101 11 11 11  11 0101 11 11        1    11 
    1 1         0101 11 11 1  1 1 1 1 1  11 0101 11 11       11    11 
 1  1 1        010 11 11 11             0101 11 11       1 01001010K 
 10010 1 010010010010010LL1 11 11 11            11 11 01011      11 1    11 
 010  1 1        11 01011 11             11 11 0101      1 1   1   
 010 1 1         0101 11 11             11 11 010f     11 1  0100f   
 10010 1      0f  1L11 010 11             11 11 11fL01001001011 1  1  11   
 1  1      K1   f1 11 11              11 11 1       1  1      
   11           11 010              11 11 L      1  1      
  101           010 010 11             11 11 f1       1       
   11          1Lf1 010 010             11 0101       1       
               010 010             01011 11       1        
              1f11 010              11 11 f1               
          01001011L1 010 11             11 11                
         11     0101 010             1 010ff        1K1      
         1     1L11 010              11 LL010010010010010101      
        11 1    1f 010 11               010               
 010      1 1      11 1 010             11 11          11     
 100100100100101 1      11 010              11 11    1      DD     
 1       1       010010             1 01011    1            
 101      1    01001011LL1 11 11 11 11 11 11 11 11  1L1   11            
 101         11    11 0101 010 11 010 11 010010 0101 1L01001011             
           1 010010010Lf1 11 11 010 11 010 11 010f1                  
   1       1 1     010010 010 010 010 11 1 01010                   
  101      1 11 0100100101fL1 11 11 010 01011 11 1                   
  1K1 1     1 1 1 11    010010 1  010 010 11 11  1                   
   11 1    1 11 1 10K0100100101L1 010 010 010 010010  1                   
  10010     1 1  11     1 fL1 010 010 0101L1   1                  
   11 1    11 1         1f 1L1 010 010 1    1                  
     01001011 1          1 11 L1 1f1  1    1                  
       11  1           1 1      1    1                  
       f00101           1 1 1    1    1                  
       11             1 1 1     1   1                  
                    1 1  1     1   1                  
                   11 1  1      1  1                  
                   1 1   1      1  1                  
                   1 1    1     1  1                  
                   1      1     1  1                  
                   1      1     1  1                  
                   1      1     1  1                  
                  1D     1f1     11 D1                 
                  K01     101     00 10D                 
                   1      1     11 1                  
                    11     11                        
                    D01    10K                        
                    11     11                        
                                                                                                

Miksi pitäisi välittää ja miksi tietojani pitäisi suojata? Historia on näyttänyt miten päivittäin erilaisia yritysten tietokantoja vuotaa vääriin käsiin. Myöskään anonymisoidut tuote- ja palvelukehitystä varten kerättävät tiedot(tietokannan tiedoista poistettu sellaiset tiedot, jotka estävät henkilön yksilöimisen.) tietokannoissa eivät ole enää anonyymejä kun niihin yhdistää toisia tietokantoja. Näillä tiedoilla voidaan mm. valjastaa automatisoitu kyberhyökkäys sinua kohtaan tai sinua hyväksikäyttämällä päästä eteenpäin varsinaisessa hyökkäyksessä, jonka kohde voi olla joku jonka tunnet. Minimoi antamasi tiedot erilaisiin yritysten rekistereihin. Maailman suosituimpiin internet -selaimiin kuuluu todellisuudessa mainostoimiston ylläpitämä internet -selain, jos käytät kyseistä selainta harkitse vaihtoa.

	            1000000000001                
              100000000000000000011              
            111010000000000000000000111            
           :1110000110000000000000000001111           
          :11111011101100000000000000011011111          
         111111000111111000000000000000111111111         
        1000001100011111110000000000000001111111111        
        100000100001111111000000000000000001111111111        
       10010110000111111100000000000000100101111111111       
      .10110110000111111100000000000000010001011111111111      
      01011000001111111100000000000000000011001111111111111      
     0111100000111111111000000000000000000000111111111111111     
     11111000011111100000000000000001100000011111111111111110     
     111110000111000000000000000000011111101111111111111111111     
    11111000000100000010000000000000111111111111111111111111111    
    1111110000000000000111000000000011111100111111111111111111111    
   111111100000000000000000000000001110011111111111111111111111110   
   111001000000000000000000000000001110111111111111111111111111111   
   10000000000000000000000000000001111011110111111111111111111111111   
   001110000000000000000000000000111110011111111111111111111111111110  
  0000000000000000000000000000000111111001111111111111111111111111111  
  000000000000000000000000000100001101100001111111111111111111110111110  
  000000000000000000000000000110000001100111111111111111111111111111111  
  000000000000000000000000000100000101000111111111111111111111111111111  
 00000000000000000000000001101000001000001111111111111111111111111111111 
 00000000000000000000000001011100001111111111111111111111111101111111111 
 0000000000000000000000000000111101111111111111111111111111111011111111110 
 0000000000000000000000000000110011111111111111111111111110011111111111111 
 0000000000000000000000000000001111111111111111111111111110111111111111111 
 0000000000000000000000000000111111111111111111111110111110011111111111111 
 0000000000000000000000000000111111111111111111110100111111000111111111111 
100000000000000000000000000000111111111111111111100000111111001111111111111
000000000000000000000000000000111111111111111111000000001111100111111111110
000000000000000000000000011000111111110011111111000000001111100111111111110
000000000000000000000000011111110010011000111111000111111111111111111111110
000000000000000000000000011111110000001100011111011111111111111111111111111
000000000000000000000000111111000000000111011100111111111111111111111111111
000000000000000000000000111111000000100000001100111111111111111111111111011
000000000000000000000000011110000000000000001010011110111111111111111100011
000000000000000000000000001100000000000100000100001000011111111111111000011
000000000000000000000000010000111111100000000000000000011111110011000000010
000000000000000000000000011111111111100000000000000000111111111000010000000
000000000000000000000001111111111111100000000000000000111111111100011000000
100000000000000000000011111111111111110000000110000011111111111110111000001
:0000000000000000000001111111111111111111000111111111011111111111111100000 
 0000000000000000000111111111111111111111110111111111110111111111111000000 
 0000000000000000011111111111111111111111111111111111110111111111111000000 
 1000000000000000011111111111111111111111111111111111110011111111111000000 
 :000000000000000111111111111111111111111111111111111111001111111110000001 
 00000000000000111111111111111111111111111111111111111110011111110000000 
 00000000000000011111111111111111111111111111111111111110001111100000000 
  000000000000001111111111111111111111111111111111111111100011110000000  
  000000000000001111111111111111111111111111111111111111110011100000000  
  100000000000011111111111111111111111111111111111111111111001001000000  
  1000000000001111111111111111111111111111111111111111111111011100000  
  0000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111000000  
   10000000000011111111111111111111111111111111111111111111111100000   
   100000000001111111111111111111111111111111111111111111111100000   
   100000000000111111111111111111111111111111111111111111111000000   
    1000000000001111111111111111111110111111111111111111111100000    
    00000000000111111111111111111111111111111111111111111100000    
     000000000000111111111111111111111111111111111111111100000     
     10000000000001111111111111111111111111111111111111100000:     
     0000000000000000111100111111111111111111111111111000001     
      10000000000000000000001111111111111111111110111100011      
      100000000000000000000000011111111111111110011100000      
       00000000000000000000001111111111111111111111000       
        000000000000000000000111111111111111011111101        
        0000000000000000000001111111111111111111100        
         000000000000000000001111111111111111110         
          00000000000000000001111111111111110          
           0000000000000000011111111111111           
            000000000000001111111111110            
              000000000001111111111              
                1000000001110               

Kenelläkään ei voi olla aikaa hyökätä juuri minua kohtaan? On hyvä tiedostaa, että kyberhyökkäyksen tekijä ei ole välttämättä aina ihminen. Suojaa digitaalinen elämäsi. Muuta ajattelutapaasi. Kaikki kavereillesi jakamasi sisältö sosiaalisessa mediassa on koko maailman nähtävissä.

                              00000      
                            1111100010     
                           0100000000 10     
                          100000000 1110000   
                         1000000000011100000   
                         1000000110110000000    
                        0100000111111111100     
                       010000001111111011110    
                       011000000111111111011     
                       1000001001111111110110    
                      01000001100011111111101    
                      00100000110011011111101010   
                      000000110100111101111111110   
                      01000111100001111011111110   
                      0000011111100111110111111100  
                      10001111011000111111011111110  
                      10011111111000000111001111111  
                      100111111110000000001101111110 
                      10111101111000000000001111111 0 
                100000000  10111111110000 00000000111111 
          111111110111111111111 1 10111011110000    00000011110
    10001  0 111111111011111111111111111111111100000    000000000 
    11111000011111111111111111111111111111010111100000     000000 
   1111100000111100 001111111111111111111110111100000      0000  
   111100000000110 11 11111111111111111111111011100000          
  11110000000001 11111 1111111111111111111111101000000          
  1011000 00 111111110111111111111011111111110000000          
  11110000 011111111111 01111111111101101111111000000t          
 011110000 1111111111111 0011111111111111111111000000          
 011110000 001111111111111011111000000111111010000000          
 011110000 00011111111111100011111111 111111 00000000          
 011110000 000111111111111000001111101111111100000000          
 011110000  000111111111100000000111111111111 0000000          
 010100000  00001111111000000000000011111111110000001          
 110000000  0000011100000000000000000011111100100000           
 000000000  000000000000000000000000000111000000000           
        00000000000000000000000000000000000000           
        000000000000000000000000000000000000            
        00000000000000000000000000000000000            
        000000000000  0000000000000000000             
        00000000000    00000000000000             
        000000000000      0000000000             
       00000000000       000000000              
       0000000000        100000000              
       000000000         0000000              
       00000000          0000000              
       00000000          000000               
       00000000          000000               
       0000000          000000               
       0000000          000000               
        0000000         000000               
        0000000         000000               
        0000000         000000               
        0000000         000000               
      0011 0000000        0000000001110           
     0 11111 0000000        0000001 1111 1           
   01 0 1111111100001111111111111111111110 11111111111100        
   111011111111111011111111111111111111110 1111111111t1110        
   110 11111101111 0000000000000000000000 1111110111110010        
   0001111100001111 000000000000000000000 111100001111 00        
    11111000000111          101111000000111 00        
    111110000001111          0111100000011110         
    1111100000011110          0111110000011110         
    011111100011111          011111100011111         
    11111111111110           01111111111110         
     111111111110            111111111111          
     1111111110             0111111110          
      01111110              01111110           
                                    

Minulla on maksuton virustorjunta ja ikinä ei ole ollut mitään haittaohjelmia koneella. Miksi tarvitsisin maksullista tietoturvaa? Aiemmin oli selvää jos koneelle tuli haittaohjelmatartunta. Nopeat ja vakaat verkkoyhteydet ovat haluttua resurssia maailmalla siksi hyökkääjä harvoin enää nykyisin tahtoo onnistuessaan sitä mitenkään hyökkäyksen kohteelle näyttää. Koneesi resursseilla voidaan esim. pyörittää laittomia sivustoja, se voi olla osallisena muualla tapahtuvaan kyberhyökkäykseen tai ns. "louhia" kryptovaluuttaa. Hanki maksullisia tietoturvatuotteita ja palveluita. Minimoi käyttöoikeutesi laitteilla. Järjestelmänvalvojan tili ei ole käyttötili.

Katsomisen arvoisia linkkejä

Digihuijatut, kotimainen tv -sarja, https://areena.yle.fi/1-4598849

Team Whack, kotimainen tv -sarja, https://areena.yle.fi/1-4664681

Kyberturvallisuuskeskus, Suomen kyberturvallisuuskeskuksen sivut, https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaiset

Tietoturvasyistä sivuilta on poistettu yhteydenottolomake. Voit jättää soittopyynnön numeroon 0400 2400 21 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen tuki@digitukiopet.fi. Toiminta -alue Suomi.